Dobročinná zbierka pre autistické centrum PROAUTIS

2. apríl je Svetový deň povedomia o autismu.
– Autizmus je vývinová porucha, ktorá ovplyvňuje najmä sociálne vzťahy, záujmy a predstavivosť
– Slovo autizmus pochádza z gréckeho authos, teda sám
– Autizmom trpí jedno z 88 detí, pričom chlapcov postihuje autizmus takmer 5-krát častejšie ako dievčatá
– 56 % ľudi postihnutých v rámci autistického spektra v U.S.A. nedokončí ani základné vzdelanie
– Autizmom trpí viac ľudí ako cukrovkou a AIDS dohromady

Logo-PROAUTIS
Tak ako každý rok, tak aj tento chceme naše podujatie spojiť s vyšśím cieľom, teda pomôcť niekomu, kto to potrebuje. Vďaka celoeurópskemu projetku FATE – Fighting for equal access to sports and exercise. sme sa skrz našu akciu rozhodli pomôcť Trenčianskemu autistickému centru PROAUTIS.

A do tejto pomoci sa môže zapojiť každý na našom podujatí. Stačí si zakúpiť hociakú vec v našom stánku s klubovým oblečením VICTORY Gymu Trenčín, oblečením značky Victory SportsWear (www.victorysportswear.eu) alebo fanúšikovského oblećenia Moniky Chochlíkovej. Celý výťažok z tohoto predaja poputuje priamo do centra PROAUTIS.

Veríme, že takýmto spôsobom motivujeme sa zapojiť čo najviac ľudí a tým pádom dokážeme spoločne pomôcť čo najväčšou sumou! :)

Vopred ďakujeme každému za ochotu pomôcť.

Tomáš Tadlánek a FATE tým :)

FATE logo

2nd April is World Awareness Day on Autism.
– Autism is developmental disorder which affects social relationships, interests and imagination
– The word autism comes from the Greek autos that means alone
– Autism suffers from one of 88 children. Boys suffering autism almost 5 times more often than girls
– 56% of people in autism spectrum in the US do not complete basic education
– autism suffers more people than diabetes and AIDS together

Logo-PROAUTIS

Like very year, this also we want to connect our event with higher purpose, so helping someone who needs it. Thanks to European project FATE – Fighting Equal Access to Sport and Exercise we decided to help autistic center PROAUTIS in Trenčín throught our event.

Everyone can be involved on our event. Just buy a little thing in our shop with VICTORY Gym Trencin clubwear, Victory SportsWear (www.victorysportswear.eu) or merche of Monika Chochlíkova. All money from this selling will go directly to the PROAUTIS center.

We believe that we motivate as many people as we can and so we can help together as much as possible! :)
Thanks in advance to everyone for a willingness to help.

Tomas Tadlanek and team FATE

FATE logo

top